Thursday, May 14, 2009

นอนเช้า

เพิ่งจะได้กลับไปนอนอีกแระ

ช่วงนี้นอนเช้าตลอดเลยอ่ะครับ T_T จนชินไปแระ ... ยังกะอยู่ไทยเลย เหอะๆ

(เพิ่งแกะตัวออกจากเว็บบอร์ดได้ ... แหะๆ)

No comments:

Post a Comment

ZAMACHITA - I AM ZAM